Köp New Wave

Datum: 2008-04-10 11:46

Kaupthing rekommenderar köp för New Wave group

Kaupthing rekommenderar köp för New Wave group med riktkurs 85 kronor. Den organiska tillväxten under första kvartalet hålls tillbaka av dåligt väder och Påskeffekter, enligt Kaupthing. Försäljningstillväxten i central- och sydeuropa eftersom tillväxten där tillsammans med USA håller det största långsiktiga potentialen, enligt Kaupthing. Värderingen är okrävande på P/E(08e) på 10 gånger, vilket är en rabatt mot konkurrenterna på runt 20 procent, enligt Kaupthing.
Kurs då rekommendationen gavs:
40,45 kr
Riktkurs:
85 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser