Köp NCC

Datum: 2004-03-23 10:09

Köp

NCC B

SEB rekommenderar sina kunder att köpa NCC.

SEB Enskilda Bamken anser att NCC bör ingå i en småbolagskorg och menar att värderingen är låg. Sett till årets vinstprognos är p/e-talet 8. Banken menar att en trigger för aktien ligger framför allt i huruvida bolaget minskar sin fastighetsexponering eller ej. Banken vill inte se några ytterligare nedskrivningar i år.
Kurs då rekommendationen gavs:
56 kr

Rekommendation från: SEB

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser