Köp NCC

Datum: 2006-08-30 15:53

Köp

NCC B

HQ Bank rekommenderar köp i NCC.

HQ Bank upprepar köprekommendationen för NCC efter kvartalsrapporten. Rapportutfallet var svagt men kursreaktionen baseras på minskat förtroende, enligt HQ Bank. Nedskrivningarna i Danmark på 160 miljoner kronor skrämmer marknaden, enligt HQ Bank. Orderingången var svagare än förväntat och NCC säger att de inte kan växa snabbare, enligt HQ Bank. Utrymme för en extrautdelning på 10 kronor per aktie bedöms dock fortfarande finnas, enligt HQ Bank. Dessutom är värderingen nu låg och risken för en upprepning av de danske problemen på annat håll bedöms som liten, enligt HQ Bank. Vinst per aktie förväntas bli 13,49 kronor för 2006 och 16,79 kronor för 2007, enligt HQ Bank.
Kurs då rekommendationen gavs:
156,5 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser