Köp NCC

Datum: 2007-03-26 17:32

Köp

NCC B

Handelsbanken Capital Markets rekommenderar köp för NCC.

Handelsbanken Capital Markets höjer rekommendationen för NCC till köp från minska. Marginalerna inom Bostadsutveckling förväntas förbättras under 2007 och 2008 på grund av den tidsförskjutning som finns mellan marginaler och priserna på andrahandsmarknaden, enligt Handelsbanken. Den ökade andelen av kommersiella projekt internt, en större andel av partnerprojekt och högre volymer inom bostäder gynnar också marginalutvecklingen, enligt Handelsbanken. De senaste åren har NCC byggt upp en stark position inom kommersiell projektutveckling, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
216 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser