Köp MTG

Datum: 2001-06-05 10:08

Köp

MTG B

Veckans Affärer rekommenderar köp av MTG.

Efter avknoppningen av Metro är MTG i hög grad en TV-koncern. Bolaget är Nordens största digital-TV-operatör. Den nye VD:n har gett MTG fler ben att stå på vilket är en klok strategi när annonskonjunkturen sviktar. Kassan är fylld och Östeuropa är en bra marknad att växa på. Veckans Affärer rekommenderar köp av aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
289,5 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser