Köp MTG

Datum: 2003-01-02 09:06

Köp

MTG B

Swedbank rekommenderar köp av MTG.

Swedbank anser att det senaste kursfallet i MTG skapar ett bra köptillfälle. I analysen pekar man på att TV3 tagit tittarandelar under november och december. Dessutom är det positivt att Viasat kommer att byta krypteringssystem under året, vilket medför att en del gratistittare försvinner. Swedbank rekommenderar sina kunder att köpa aktien och sätter riktkursen till 130 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
69 kr
Riktkurs:
130 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser