Köp MTG

Datum: 2006-04-19 17:00

Köp

MTG B

Handelsbanken rekommenderar köp i MTG.

Handelsbanken upprepar rekommendationen köp i MTG. MTG bör värderas på högre multiplar, enligt Handelsbanken. MTG uppvisar den högsta vinsttillväxten bland de europeiska mediabolagen som Handelsbanken följer och givet att MTG handlas på oförändrade vinstmultiplar innebär detta god kurspotential, enligt Handelsbanken. Ryska CTC Media, som förbereds för en börsnotering på Nasdaq och i vilken MTG har ett stort innehav, kan mycket väl komma att prissättas med en premium, vilket motiverar att MTG ska handlas på högre multiplar, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
339,5 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser