Köp MTG

Datum: 2007-04-18 15:47

Köp

MTG B

Handelsbanken rekommenderar köp för MTG.

Handelsbanken upprepar köprekommendationen för MTG samtidigt som riktkursen höjs till 517 kronor från 501 kronor. Bankens förväntningar på Fri-Tv har kommit ned beroende på en svag marknad under det första kvartalet och bristen på synliga tecken på en återhämtning under mars, enligt Handelsbanken. Banken har även förväntningarna på den tjeckiska tv kanalen Prima samt på Radioverksamheten, enligt Handelsbanken. Däremot kommer detta att delvis komma att motverkas av högre prognoser för CTC och DTV, enligt Handelsbanken. Exklusive CTC Media handlas MTG till en rabatt på cirka 25 procent relativt till sektorkollegorna för 2007 och på 2008 års prognoser är rabatten cirka 50 procent, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
424 kr
Riktkurs:
517 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser