Köp MTG

Datum: 2007-06-05 15:53

Köp

MTG B

Swedbank Markets rekommenderar köp för MTG.

Swedbank Markets upprepar köprekommendationen för MTG med riktkurs 440 kronor. MTG förväntas komma att uppgradera de finansiella målen under kapitalmarknadsdagen, vilket skulle kunna vara en trigger för aktiekursen på kort sikt, enligt Swedbank. MTG är ett bolag som fortfarande har goda tillväxtmöjligheter under de kommande åren kombinerat med en attraktiv värdering på EV/EBIT på 11-8 gånger, inklusive CTC, för 2007 till 2009, enligt Swedbank. Alla de strategiska målen som MTG satte upp under 2004 har uppnåtts, enligt Swedbank. MTG skulle därför kunna uppgradera målen för marginalen inom Broadcasting samt sätta ett tillväxtmål för Östeuropa, enligt Swedbank. Vinst per aktie förväntas bli 21,08 kronor för 2007 och 24,78 kronor för 2008, enligt Swedbank.
Kurs då rekommendationen gavs:
418,5 kr
Riktkurs:
440 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser