Köp MTG

Datum: 2007-06-11 16:52

Köp

MTG B

Swedbank rekommenderar köp för MTG.

Swedbank upprepar köprekommendationen för MTG och riktkursen höjs till 520 kronor från 440 kronor. Nya finansiella mål vad gäller försäljningstillväxt visar på lednings tro på företaget framöver och detta är huvudanledningen till att banken höjer de långsiktiga estimaten, enligt Swedbank. MTG handlas, exklusive CTC, till attraktiva multiplar med EV/EBIT 11 - 7.5x för 2007 – 2009, enligt Swedbank.
Kurs då rekommendationen gavs:
426,25 kr
Riktkurs:
520 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser