Köp MTG

Datum: 2007-06-11 16:53

Köp

MTG B

Kaupthing rekommenderar köp för MTG.

Kaupthing upprepar köprekommendationen för MTG med riktkurs 500 kronor efter bolagets kapitalmarknadsdag. De nya finansiella målen är något högt satta, men de är inte orealistiska och ledningen verkar självsäkra, enligt Kaupthing. MTG har som mål att växa organiskt med mer än 10 procent per år fram till 2010 till en nettoförsäljning på 20 miljarder kronor, enligt Kaupthing. Vad gäller kapitaliseringen har MTG som mål att en skuldsättning på 3 gånger EBITDA, vilket betyder att MTG har utrymme för 7 miljarder kronor i återköp eller förvärv, enligt Kaupthing. MTG handlas fortfarande till en stor rabatt mot konkurrenterna, vilket det inte finns något skäl till, enligt Kaupthing. Vinst per aktie förväntas bli 19,30 kronor för 2007 och 26,80 kronor för 2008, enligt Kaupthing.
Kurs då rekommendationen gavs:
426,25 kr
Riktkurs:
500 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser