Köp MTG

Datum: 2007-07-11 13:52

Köp

MTG B

Handelsbanken rekommenderar köp för MTG.

Handelsbanken upprepar köprekommendationen för MTG med riktkurs 567 kronor. MTGs andel av TV-reklammarknaden förväntas öka under hösten samtidigt som den totala marknaden väntas växa, enligt Handelsbanken. Tillväxten för TV-reklammarknaden på 3 procent under årets fem första månader bör ses mot bakgrund av att marknaden växte betydligt starkare under det första halvåret 2006 än under det andra halvåret och därför blir jämförelsesiffrorna lättare att överträffa under hösten, enligt Handelsbanken. Värderingen av MTG är för låg med tanke på den förväntade organiska tillväxten på över 10 procent de kommande fyra åren, enligt Handelsbanken. Bakom marknadens låga värdering av aktien uppges ligga ett svagt vinstmomentum och en ineffektiv balansräkning, enligt Handelsbanken. Vinstmomemtumet bedöms återkomma under det andra kvartalet samtidigt som det är troligt med aktieåterköp under det tredje kvartalet, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
447 kr
Riktkurs:
567 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser