Köp MTG

Datum: 2008-10-15 12:12

Köp

MTG B

Handelsbanken rekommenderar köp i MTG

Handelsbanken upprepar köprekommendationen i MTG men riktkursen sänks till 315 kronor från tidigare 450 kronor. Riktkurssänkningen motiveras med 50 kronor av den totala hänförligt till en högre riskpremie och 30 kronor hänförligt till kursnedgången för intressebolaget CTC Media, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
204,5 kr
Riktkurs:
315 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser