Köp Morphic Technologies

Datum: 2007-06-27 17:10

Swedbank rekommenderar köp för Morphic Technologies.

Swedbank upprepar köprekommendationen för Morphic Technologies med riktkurs 40 kronor. Morphic har fått en order på fem nya vindkraftverksstationer till ett värde på 234 miljoner kronor, enligt Swedbank. Detta var dock förväntat och ändrar inte estimaten, enligt Swedbank. Däremot är den viktig eftersom den visar att Morphic är en stark leverantör på en konkurrensutsatt marknad, enligt Swedbank. Fler nyheter förväntas under sommaren från DynaWind och Cell impact, enligt Swedbank. Vinst per aktie förväntas bli -0,09 kronor för 2007 och 0,28 kronor för 2008, enligt Swedbank.
Kurs då rekommendationen gavs:
25,1 kr
Riktkurs:
40 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser