Köp Millicom

Datum: 2004-06-02 09:12

Nordea Securities rekommenderar sina kunder att köpa Millicom.

Nordea menat att Millicoms ”affärsmodell” är stark och att bolaget täcker in omogna marknader där den genomsnittliga mobilpenetrationen uppgår till låga 4,1 procent. På kort sikt kommer Millicoms tillväxt att ta fart, menar banken. Sett till 2005 års prognos är p/e-talet 13,6. Detta är i linje med övriga sektorn men skulle kunna vara högre med tanke på att Millicoms tillväxt är betydligt högre. Riktkursen sätts till 220 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
170,75 kr
Riktkurs:
220 kr

Rekommendation från: Nordea

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser