Köp Millicom

Datum: 2004-12-14 15:39

Hagströmer & Qviberg rekommenderar sina kunder att köpa Millicom.

Hagströmer & Qviberg rekommenderar sina kunder att köpa Millicom. Mäklarfirman menar att aktien är en snabbväxande uppköpskandidat. Vidar espår H&Q att marknadens prognoser är för lågt satta på Millicom. H&Q menar vidare att risken för utspädning nu är mindre än tidigare. Sett till mäklarfirmans prognoser för 2005 och 2006 handlas aktien till p/e på 25,7 respektive 21.
Kurs då rekommendationen gavs:
154,5 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser