Köp Millicom

Datum: 2005-12-08 14:06

Swedbank Markets rekommenderar köp i Millicom.

Swedbank Markets rekommenderar köp i Millicom med riktkurs 245 kronor. Få bolag på Stockholmsbörsen har Millicoms organiska tillväxt som var 31 procent i rapporten för tredje kvartalet enligt Swedbank. De stora licensriskerna är hanterade och skuldsättningen är historiskt låg anser Swedbank. Aktien värderas till EV/EBIT på 5,1 för 2007 vilket är cirka 30 procent under jämförelseobjekten och trots hög tillväxt är det under europeiska operatörer.
Kurs då rekommendationen gavs:
194,5 kr
Riktkurs:
245 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser