Köp Micronic

Datum: 2006-06-22 12:02

Swedbank Markets rekommenderar köp i Micronic.

Swedbank upprepar köprekommendationen i Micronic och riktkursen sänks till 120 kronor från 170 kronor efter bolagets vinstvarning. Vinstvarningen om lägre orderingång under andra kvartalet än väntat utlöstes av lageruppbyggnad på LCD-skärmar, enligt Swedbank. Efter det kraftiga kursfallet har dock aktien en intressant värdering ur ett långsiktigt perspektiv, även om de kortsiktiga utsikterna riskerar att tynga aktien, enligt Swedbank. Inom halvledarområdet är bolagets syn oförändrad och bedömningen kvarstår att Micronic har goda möjligheter att markant öka marknadsandelarna under året, enligt Swedbank. Vinst per aktie förväntas bli 5,39 kronor för 2006 och 6,21 kronor för 2007, enligt Swedbank.
Kurs då rekommendationen gavs:
79,5 kr
Riktkurs:
120 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser