Köp Micronic

Datum: 2006-12-29 16:06

ABG Sundal Collier rekommenderar köp i Micronic

ABG Sundal Collier rekommenderar köp i Micronic med riktkurs 100 kronor. Efterfrågan på Micronics verktyg är svag och likaså efterfrågan på halvledare, enligt ABG. Värderingen diskonterar dock i nuläget svaghet på kort sikt men missar helt den långsiktiga uppsidan, enligt ABG. Förhoppningsvis tar efterfrågan fart under 2007 när ny design driver efterfrågan, enligt ABG. Vinst per aktie förväntas bli 1,44 kronor under 2007 och 5,73 kronor för 2008, enligt ABG.
Kurs då rekommendationen gavs:
75,5 kr
Riktkurs:
100 kr

Rekommendation från: ABG Sundal Collier

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser