Köp Mekonomen

Datum: 2007-02-05 13:44

ABG Sundal Collier rekommenderar köp i Mekonomen.

ABG inleder bevakningen av Mekonomen med en köprekommendation och riktkurs 140 kronor. Avregleringen av reservdelsmarknaden är fortfarande i ett tidigt skede och bolagets ledning vill via ökad marknadsföring öka den organiska tillväxten, enligt ABG. Dessutom kan Mekonomens inköpsorganisation kan effektiviseras genom att öka inköpen från Asien, enligt ABG. Även den svaga danska marginalen kan samtidigt komma att stärkas genom Mekonomens nya centrallager, bredare sortiment och nedläggning av olönsamma butiker, enligt ABG. Mekonomen har också en stark balansräkning, enligt ABG.
Kurs då rekommendationen gavs:
110,75 kr
Riktkurs:
140 kr

Rekommendation från: ABG Sundal Collier

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser