Köp Medivir

Datum: 2004-12-02 10:36

Swedbank Markets rekommenderar sina kunder att köpa Medivir.

Swedbank upprepar köp och höjer riktkursen till 129 kr ( från 126 kronor) efter att bioteknikbolaget tecknat ett nytt avtal som demonstrerar värdet i prekliniska projekt. Bolaget skall vidareutveckla proteashämmare mot hepatit C i samarbete med Johnson & Johnsons virusbolag Tibotec. Avtalet är enligt banken värt 11 kronor per aktie.
Kurs då rekommendationen gavs:
104,5 kr
Riktkurs:
129 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser