Köp Medivir

Datum: 2005-12-13 09:15

Nordea rekommenderar köp i Medivir.

Nordea rekommenderar köp i Medivir med och sänker riktkursen med 21 procent till 54 kronor. Rättigheterna till utveckling av RP-606 har återförts till Medivir då produkten spenderat för lång tid i fas II försök. Sannolikheten att preparatet blir kommersiellt gångbart har minskat väsentligt och eftersom det var Medivirs mest framskridna projekt var nuvärdet högt vilket påverkar riktkursen väsentligt negativt enligt Nordea.
Kurs då rekommendationen gavs:
48 kr
Riktkurs:
54 kr

Rekommendation från: Nordea

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser