Köp Medivir

Datum: 2008-03-25 13:27

Handelsbanken rekommenderar köp för Medivir

Handelsbanken upprepar köprekommendationen för Medivir och riktkursen höjs samtidigt till 90 kronor från tidigare 75 kronor. Ett partnerskap kring Lipsovir beräknas vara värt cirka 600 miljoner kronor plus royalties. Efter att den huvudsakliga målsättningen i fas III-studien mötts kan ett partnerskap vara i säkrat innan årets slut, enligt Handelsbanken. Munsårspreparatet kan nå en toppförsäljning på 1,2 miljarder kronor, enligt Handelsbanken. En risk kvarstår dock i och med att studien inte nådde den sekundära målsättningen vilket kan innebära att FDA kommer att kräva ytterligare data innan ett godkännande kan ges, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
62,625 kr
Riktkurs:
90 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser