Köp Lundin Petrolium

Datum: 2004-05-14 09:09

Erik Penser Fondkommission anser att Lundin Petrolium är köpvärd.

Erik Penser Fondkommission ökar vikten inom råvarubaserade företag i sin modellportfölj. Penser menar att Lundin Petrolum gynnas av det allt högre oljepriset. Vidare menar mäklarfirman att tillväxtpotentialen är god i bolagets oexploaterade tillgångar.
Kurs då rekommendationen gavs:
39,35 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser