Köp Lundin Petroleum

Datum: 2007-02-26 13:54

Handelsbanken rekommenderar köp för Lundin Petroleum.

Svenska Handelsbanken upprepar köprekommendationen för Lundin Petroleum med riktkurs 90 kronor efter rapporten för det fjärde kvartalet. Rapporten var överraskande stark, enligt Handelsbanken. En omvärdering av Lundin Petroleum är aktuell med stöd av bolagets stora prospekteringsprogram under 2007, enligt Handelsbanken. Lundin Petroleums produktionsprognos på i genomsnitt 41.000 fat oljeekvivalenter per dag är försiktig, enligt Handelsbanken. Produktionen förväntas bli 41.750 fat oljeekvivalenter per dag och större produktion leder till lägre produktionskostnad per fat, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
76,375 kr
Riktkurs:
90 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser