Köp Lundin Mining

Datum: 2007-07-02 16:33

Kaupthing rekommenderar köp för Lundin Mining.

Kaupthing påbörjar bevakningen av Lundin Mining med en köprekommendation och riktkurs 109 kronor. Bolaget har oerhört goda utsikter för stark tillväxt vilket gör att bolaget är signifikant undervärderat, enligt Kaupthing. En substansvärdesberäkning visar på att det nuvarande börsvärdet till 95 procent återspeglar den nuvarande verksamheten, enligt Kaupthing. Dessutom är bolaget en klar uppköpskandidat baserat på den låga värderingen, de starka tillväxtutsikterna samt portföljen av potentiella fyndigheter, enligt Kaupthing. Vinst per aktie förväntas bli 6,80 kronor för 2007 och 10,20 kronor för 2008, enligt Kaupthing.
Kurs då rekommendationen gavs:
82,375 kr
Riktkurs:
109 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser