Köp Lundin

Datum: 2005-02-08 13:26

Swedbank Markets råder sina kunder att köpa Lundin Petrolium inför bolagets rapport.

Swedbank Markets råder sina kunder att köpa Lundin Petrolium inför bolagets rapport. En resultatförbättring till 391 miljoner kronor väntas, att jämföra med 24 miljoner kronor för Q4 2003. Goda tillväxtmöjligheter samt attraktiv värdering i kombination med en fortsatt osäker oljemarknad medför att banken upprepar sin köprekommendation. Riktkursen sätts till 52 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
45,6 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser