Köp Lundbergs

Datum: 2007-05-31 13:00

Swedbank rekommenderar köp för Lundbergs.

Swedbank upprepar köprekommendationen för Lundbergs med riktkurs 540 kronor. Investeringarna i Husqvarna blev högre än den officiella statistiken visat, enligt Swedbank. Som förväntat var det ingen förändring i marknadsvärdet för de ickenoterade fastighetsinnehaven, enligt Swedbank. Rapporten föranleder därför ingen ändring av bankens estimerade substansvärde i Lundbergs, enligt Swedbank.
Kurs då rekommendationen gavs:
471,5 kr
Riktkurs:
540 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser