Köp Lindab

Datum: 2008-11-28 09:45

Handelsbanken rekommenderar köp i Lindab

Handelsbanken höjer rekommendationen i Lindab till köp från tidigare öka men riktkursen sänks till 65 kronor från tidigare 75 kronor. Trots den makroekonomiska osäkerheten uppväger den låga värderingen riskerna, enligt Handelsbanken. Bolaget har dessutom vidtagit åtgärder för att anpassa kostnadsmassan till en svagare marknad, enligt Handelsbanken. Utsikerna är något försiktigare för vissa regioner efter att vissa visat på en del försvagning, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
51,75 kr
Riktkurs:
65 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser