Köp lågt värderat Svedbergs

Datum: 2000-10-23 15:24

Börsveckan tycker att värderingen av Svedbergs är orimligt låg och rekommenderar köp.

Svedbergs gynnas av en mycket god konjunktur. Bolaget visar upp stabil tillväxt under god lönsamhet och finanserna är mycket starka. Trots detta är värderingen låg. Börsveckan anser att aktien är klart köpvärd och passar bra i en långsiktig portfölj. Förr eller senare kommer bolaget att få en mera välförtjänt värdering.
Kurs då rekommendationen gavs:
83,5 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser