Köp Lagercrantz

Datum: 2007-05-14 14:33

Handelsbanken rekommenderar köp för Lagercrantz.

Handelsbanken upprepar köprekommendationen på Lagercrantz med riktkurs 50 kronor. Banken anser att en omvärdering är nära förestående eftersom teknikhandelskoncernen är alltför billig i nuläget, enligt Handelsbanken. Med förvärv och förbättringar i gamla enheter kommer rörelsemarginalen förbättras med mer än en procentenhet under de kommande två åren, enligt Handelsbanken. Antalet förvärv förväntas komma att öka och historiskt sett har förvärv gjorts till p/e tal på 4-8 gånger, och den trenden förväntas fortsätta, enligt Handelsbanken. Aktien handlas till 35-40 procent rabatt på prognoserna för 2008, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
37,95 kr
Riktkurs:
50 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser