Köp Kungsleden

Datum: 2009-07-10 10:33

Handelsbanken Capital Markets rekommenderar köp i Kungsleden

Handelsbanken Capital Market upprepar köprekommendationen i Kungsleden men riktkursen sänks till 50 kronor från tidigare 55 kronor. Anledningen till sänkningen är bolagets aviserade kostnad på 325 miljoner kronor relaterat till regeringsrättens skattedomar den 29 maj, enligt Handelsbanken. Därutöver tillkommer ytterligare en kostnad på 200 miljoner kronor i en pågående skattetvist som Kungsleden hävdar är felaktig och inte reserverat för, enligt Handelsbanken. Det resulterar i en skattekostnad på 2:40-3:90 kronor per aktie, vilket är mindre än förväntat, enligt Handelsbanken. Den totala kostnaden om 525 miljoner kronor skulle öka Kungsledens L2V (loan to value) till 61,5 procent, det vill säga fortfarande med en hälsosam marginal till bolagets kovenanter, enligt Handelsbanken. Prognoserna för den justerade vinsten per aktie sänks med 74 procent i år, på grund av den högre skattekostnaden, och med 4 procent 2010, mot bakgrund av högre upplåningskostnader, men skattekostnaden är mer än väl är inprisad då aktien handlas till ett justerat p/e-tal på 7,6 för 2010, enligt Handelsbanken. Därutöver har utdelningsprognosen justerats ned från 4:75 till 3:00 kronor per aktie för 2009, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
37,1 kr
Riktkurs:
50 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser