Köp Klövern

Datum: 2004-10-25 11:32

DI skriver att Klövern bevisat att strategin fungerar och att aktien är köpvärd.

Tidningen menar att det finns uppgångspotential i aktien även med en försiktigt beräknad framtida tillväxttakt och en förväntad räntehöjning. P/E-talet för 2004 beräknas till 13.
Kurs då rekommendationen gavs:
17,15 kr

Rekommendation från: Dagens Industri

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser