Köp Kinnevik

Datum: 2007-06-05 15:52

Swedbank Markets rekommenderar köp för Kinnevik.

Swedbank Markets upprepar köprekommendationen för Kinnevik och riktkursen höjs till 160 kronor från 155 kronor. Riktkursen på Millicom, som står för 48 procent av Kinneviks substansvärde, höjs drivet stark utveckling hos jämförbara bolag och stärkt förtroende för tillväxtutsikterna i Latinamerika, enligt Swedbank. Portföljsynen är sammantaget neutral, men den väldigt höga substansrabatten på 27 procent, jämfört med sektorns 11,8 procent, samt den konservativa relativvärderingen av Korsnäs, är de huvudsakliga köpargumenten, enligt Swedbank.
Kurs då rekommendationen gavs:
135,5 kr
Riktkurs:
160 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser