Köp Kinnevik

Datum: 2009-02-17 12:08

Penser rekommenderar köp i Kinnevik

Penser rekommenderar köp i Kinnevik med riktkurs 75 kronor efter kvartalsrapporten. Substansvärdet per aktie var 93,39 kronor per den 31/12 motsvarande en substansrabatt 32,5 procent, enligt Penser. Marknadsvärdet på koncernens aktier i Noterade Kärninnehav uppgick per 31 december till 24 miljarder kronor, vilket är en minskning med 6,5 miljarder kronor, motsvarande 21 procent, sedan den 30/9 2008, enligt Penser. Utdelningen blir oförändrad på 2,00 kronor per aktie, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
68,75 kr
Riktkurs:
75 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser