Köp Kinnevik

Datum: 2009-11-05 10:11

Erik Penser bankaktiebolag råder sina kunder att köpa Kinnevik.

Penser upprepar sin köprekommendation med riktkurs 120 kronor efter kapitalmarknadsdagen i Stockholm igår. Bolaget vill öka investeringarna inom onoterade bolag vilket Penser tycker är positivt. Kinneviks rabatt är 30,5 procent jämfört med 5-årssnitt på 26,1 procent.
Kurs då rekommendationen gavs:
100,5 kr
Riktkurs:
120 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser