Köp Karo Bio

Datum: 2002-04-04 09:18

Swedbank rekommenderar sina kunder att köpa Karo Bio trots de nya problemen.

Banken anser att forskningsprojektet kring fetma kommer att drabbas av betydande förseningar då samarbetspartnern och jätten Bristol-Myres Squibb stoppat den kliniska utvecklingen då det vid djurförsök visat sig att toxiska effekter framkommit. Detta leder till att betalningar till Karo Bio på 35 miljoner kronor ställs in. Riktkursen sänks till 425 kronor och banken upprepar sin köprekommendation.
Kurs då rekommendationen gavs:
272 kr
Riktkurs:
425 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser