Köp Karo Bio

Datum: 2004-03-18 11:45

Swedbank Markets rekommenderar sina kunder att köpa Karo Bio.

Swedbank rekommenderar köp då banken räknar med att Karo Bios starka forskningsställning skall kunna leda till nya avtal samtidigt som de pågående avtalen resulterar i potentiella milestones. Bolaget har haft en mängd av bakslag som tagit ned värderingen på aktien utan att bakslagen är hänförliga till teknologin som sådan, skriver Swedbank. Riktkursen sätts till 51 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
34,95 kr
Riktkurs:
51 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser