Köp JM

Datum: 2002-02-05 09:28

Köp

JM

Swedbank rekommenderar köp i JM.

Banken anser att JM har en allt för låg värdering. Detta trots att bolaget har en imponerande historik. Swedbank menar att bolaget är väl positionerat och banken menar att en låg andel kommersiella fastigheter begränsar risken i bolaget. Banken rekommenderar köp med riktkursen 260 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
235 kr
Riktkurs:
260 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser