Köp JM

Datum: 2005-09-20 15:06

Köp

JM

Hagströmer & Qviberg rekommenderar köp av JM.

H&Q rekommenderar köp av JM. Marknaden har enligt H&Q underskattat JMs intjäningsförmåga av historiska skäl varför H&Q ser 25-30 procent potential i aktiekursen. Nyproduktionen av bostäder i Sverige ökar men det gör även efterfrågan och boendekostnaderna är rekordlåga i Sverige trots hög prisnivå vilket gör att H&Q ser en tilltagande prisökningstakt och god efterfrågan. JM har dessutom starka kassaflöden vilket gör att 40 kronor per aktie kan skiftas ut utan ytterligare fastighetsförsäljningar. Byggrörelsen värderas till 5-6 gånger vinsten vilket H&Q anser är riktigt billigt. H&Q räknar med vinst per aktie på 22,45 kronor för 2005 och 27,75 kronor för 2006.
Kurs då rekommendationen gavs:
291 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser