Köp JM

Datum: 2006-08-30 15:51

Köp

JM

HQ Bank rekommenderar köp i JM.

HQ Bank rekommenderar köp för JM efter kvartalsrapporten. Rapporten visade på att marginalernas förbättringstakt var betydligt högre än första kvartalet, enligt HQ Bank. Prisförändringarna ser ut att rinna rakt igenom till sista raden eftersom kostnaderna varit oförändrade eller till och med sjunkande i vissa projekt, enligt HQ Bank. Dock kan kalendereffekter haft positiv inverkan på marginalerna under andra kvartalet, enligt HQ Bank. Prisökningstakten är fortfarande 5-7 procent på årsbasis, vilket bedöms slå igenom på marginalerna med 3-4 procent, enligt HQ Bank. Prognosen om en utdelning plus inlösen om totalt 12,50 kronor per aktie behålls, enligt HQ Bank. Vinst per aktie förväntas bli 14,14 kronor för 2006 och 16,46 kronor för 2007, enligt HQ Bank.
Kurs då rekommendationen gavs:
114 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser