Köp JM

Datum: 2007-02-26 13:49

Köp

JM

HQ Bank rekommenderar köp för JM.

HQ Bank upprepar köprekommendationen för JM och riktkursen höjs till 260 kronor från 180 kronor efter bolagets rapport för det fjärde kvartalet. JM redovisade en mycket bra rapport resultatet översteg marknadens förväntningar rejält, enligt HQ Bank. Observationer visar på en kraftig prisuppgång på bostadsrätter i Stockholm efter årsskiftet och även i Malmö har en uppgång noterats medan Göteborg utgör ett undantag med oförändrade priser, enligt HQ Bank. Sammantaget medför ökad inflyttning till storstadsregionerna i kombination med en mycket stark BNP-tillväxt, som medför såväl ökad sysselsättning som efterfrågan på bostäder, att prisökningar på bostäder övervinner den stigande räntan, enligt HQ Bank.
Kurs då rekommendationen gavs:
230,75 kr
Riktkurs:
260 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser