Köp JM

Datum: 2007-07-12 12:39

Köp

JM

Handelsbanken rekommenderar köp för JM.

Handelsbanken upprepar köprekommendationen för JM med riktkurs 300 kronor. I storstäderna har räntehöjningarna kompenserats av ökade disponibla inkomster och inflyttning vilket gör att lägenhetspriserna fortsätter stiga, enligt Handelsbanken. JM har bra likviditet och byggrättigheter för sju år framöver vilket gör att nästan hela vinsten kan betalas i utdelning, enligt Handelsbanken. Utdelningen förväntas bli 8 procent per år både 2007 och 2008, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
207,5 kr
Riktkurs:
300 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser