Köp JM

Datum: 2008-04-02 11:50

Köp

JM

HQ Bank rekommenderar köp i JM

HQ Bank upprepar köprekommendationen i JM. JM kan gynnas av fortsatt stabilisering i bostadsmarknaden under våren samt inlösenprocessensom drivit upp aktien relativt marknaden de senaste åren, enligt HQ Bank. Nedsidan begränsas generellt av att värderingerna är väldigt nära cykliska bottennivåer, enligt HQ Bank. Den goda rapporten gav överavkastning, men svagare utsikter sänker prognoserna, enligt HQ Bank. Vinst per aktie förväntas bli 18,41 kronor för 2008 och 16,80 kronor för 2009, enligt HQ Bank.
Kurs då rekommendationen gavs:
148,125 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser