Köp JM

Datum: 2008-10-15 12:07

Köp

JM

Glitnir rekommenderar köp i JM

Glitnir rekommenderar köp i JM med riktkurs 70 kronor. Vinstestimaten för 2008 och 2009 har sänkts för att reflektera svagare utsikter på den Nordiska bostadsfastighetsmarknaden, enligt Glitnir. En fortsatt försämring förväntas fram till mitten av 2009, men aktiemarknaden diskonterar ett mycket sämre scenario än så, enligt Glitnir. JM aktien bör återhämta sig av flera anledningar; JM har en attraktiv utvecklingsportfölj för de närmaste fem åren, migrationsmönster till större städer, lägre materialkostnader, och en rabatt i nuläget på 30 procent på en kassaflödesvärdering, enligt Glitnir.
Kurs då rekommendationen gavs:
47,8 kr
Riktkurs:
70 kr

Rekommendation från: Glitnir

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser