Köp JM

Datum: 2008-10-27 12:32

Köp

JM

Glitnir rekommenderar köp i JM

Glitnir rekommenderar köp i JM med riktkurs 50 kronor. JMs tredje kvartal visade på intäkter som nästan var i linje med förväntningarna, men EBIT och vinst före skatt blev 30 procent sämre än förväntat, enligt Glitnir. Detta visar på en återgång till normala EBIT marginaler på runt 10 procent, vilka borde vara hållbara på lång sikt, enligt Glitnir. Stockholms bostadsmarknad vände ned under tredje kvartalet vilken har varit den sista nordiska regionen att hålla emot i nedgången på grund av demografiska faktorer, enligt Glitnir. JM implementerar nu kostnadsbesparingar med neddragningar av 25 procent av personalen och det finns också risk för nedskrivningar på individuella fastigheter under fjärde kvartalet, enligt Glitnir. Vinst per aktie förväntas bli 12,90 kronor för 2008 och 6,80 kronor för 2009, enligt Glitnir.
Kurs då rekommendationen gavs:
30,7 kr
Riktkurs:
50 kr

Rekommendation från: Glitnir

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser