Köp Invik

Datum: 2004-02-24 09:17

Swedbank Markets rekommenderar sina kunder att köpa Invik.

Swedbank Markets upprepar köprekommendation efter nyheten att Invik & Kinnevik ska fusioneras. Affärslogiken bakom fusionen är fullt rationell där fördelarna är uppenbara ur ett aktiemarknadsperspektiv. Affären medför bättre likviditet i aktien och högre marknadsvärde, menar banken.
Kurs då rekommendationen gavs:
731 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser