Köp Investor

Datum: 2006-09-14 16:48

HQ Bank rekommenderar köp för Investor.

HQ Bank höjer rekommendationen för Investor till köp från ”no case”. Banken gillar Investor nya strategi med högre aktivitet under 2006 än någonsin, vilken borde leda till högre avkastning, enligt HQ Bank. Investor har dock inte belönats för det ännu eftersom substansrabatten fortfarande ligger på det historiska snittet på 22 procent, enligt HQ Bank. HQ Bank bedömmer att substansrabatten kommer att minska till 15 procent i ett första steg. I förlängningen kan rabatten komma att minska ytterligare, enligt HQ Bank.
Kurs då rekommendationen gavs:
150 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser