Köp Investor

Datum: 2009-01-26 12:21

Swedbank rekommenderar köp i Investor

Swedbank behåller köprekommendationen i Investor men riktkursen sänks till 135 kronor från tidigare 140 kronor efter kvartalsrapporten. Investor rapporterade ett substansvärde på 150 kronor per aktie och föreslagen utdelning på 4 kronor per aktie, att jämföra med bankens förväntningar på 152 kronor i substansvärde och 4,75 kronor i utdelning, enligt Swedbank. Private equity portföljen har hjälpts av den svaga kronan, men värdet i EQT har skrivits ned med 40 procent i lokal valuta, enligt Swedbank. Substansrabatten har ökat markant till 30 procent vilket är betydligt mer än sektorsnittet, enligt Swedbank.
Kurs då rekommendationen gavs:
100,625 kr
Riktkurs:
135 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser