Köp Intrum Justitia

Datum: 2007-06-27 17:07

Handelsbanken Capital Markets rekommenderar köp i Intrum Justitia.

Handelsbanken Capital Markets rekommenderar köp för Intrum Justitia. I maj offentliggjorde Intrum Justitia nya finansiella mål, vilket var positivt, enligt Handelsbanken. Det visar på en ökad tillväxtpotential som mer än väl kompenserar för en ökad risk från en högre skuldsättning, enligt Handelsbanken. Skuldsättningsmålet förväntas kommas att nås i det medellånga tidsperspektivet via större skuldportföljförvärv, enligt Handelsbanken. Marknadens prognoser kommer att höjas successivt när Intrum Justitia börjar utnyttja balansräkningen, anser Handelsbanken. Aktiemarknaden har ännu inte tagit full hänsyn till detta och därför bedöms nuvarande prognoser vara för konservativa, enligt Handelsbanken. Aktien bedöms vara undervärderad med 10 procent jämfört med konkurrenterna på 2008 års prognoser, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
91,5 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser